«The Poetic Prop Mistress»: Løveid på engelsk

Et utvalg av Cecilie Løveids dikt i engelsk oversettelse ble, sammen med et essay om hennes lyriske forfatterskap ved Steinar Opstad, nylig publisert på Poetry International Web.