Tone Hødnebø til Trondheim

Tone Hødnebø skal lese opp på Babel - visningsrom for kunst,i Trondheim, 20. november 2015.