Tone Hødnebø til Sverige

Tone Hødnebø skal lese opp i Musikens Hus, konsertsalen, Göteborg 2. desember 2015 og i Lidköping Stadsbibliotek, 3. desember 2015.