Ny bok om Cecilie Løveids forfatterskap

Cecilie Løveid har fått en ny antologi om sitt forfatterskap, med tittelen Nordisk samtidspoesi. Cecilie Løveids forfatterskap, redigert av Ole Karlsen. I boka belyses Løveids diktning fra ulike ståsteder i artikler og essays skrevet av fremtredende forfatterkolleger og litteraturforskere fra hele Norden. Bidragsytere er blant andre Eva Ström, Jan Erik Vold og Øyvind Berg og Louise Mønster.