Litterært nattbad

Steinar Opstad og Tone Hødnebø deltar på «Litterært nattbad» under Gloppen musikkfest 31. august. Begge skal lese dikt og dessuten samtale med Hege Woxen om skriving og lesing, om egne og andres bøker.