Jan Kristoffer Dale til Lillehammer

Jan Kristoffer Dale skal lese opp fra og samtale om Arbeidsnever og det å debutere under Nansenskolens bokdager 4. november kl 14.15 og 19. Arrangementene finner sted på Nansenskolen i Lillehammer. Vel møtt!