Hødnebø på Poetry International Web

Et utvalg av Tone Hødnebøs dikt er nå gjendiktet til engelsk og publisert på Poetry International Web sammen med en omtale av forfatterskapet ved Janike Kampevold Larsen.