Jan Kristoffer Dale bokbades i Halden!

Jan Kristoffer Dale skal til Halden for å lese fra sin nydelige novellesamling Arbeidsnever og samtale med Mons Hvattum! Bokbadet finner sted på Bryggerhuset Syd, torsdag 3. mai, kl. 19. Vel møtt!