Litteratur på Blå

Litteratur på Blå inviterer til programslipp på Sukkerbiten tirsdag 3. september kl. 19.00. Opplesninger ved Joakim Kjørsvik, Jørn H. Sværen, Selma Lønning Aarø, Ylva Ambrosia Wærenskjold, Bård Torgersen og Lars Mørch Finborud. Arrangementet er gratis.