Hødnebø og Opstad til Trefoldighetskirken

Tone Hødnebø og Steinar Opstad skal delta på Missa Mystica - en kjærlighetsmesse, sammen med Oslobiskop Kari Veiteberg, samt en rekke dansere, poeter og musikere. Seansen finner sted i Trefoldighetskirken i Oslo, søndag 17. november kl. 19. Gratis adgang. Vel møtt!