Opstad og Sværen med tekster til Påske og pasjon

Steinar Opstad og Jørn H. Sværen kommer begge med tekster i Påske og pasjons digitale teksthefter i år. Påske og pasjons planlagte arrangementer utgår på grunn av koronasituasjonen, men forfatternes tekster blir formidlet gjennom digitale teksthefter.