Kjersti Anfinnsen til Russland

Kjersti Anfinnsens roman De siste kjærtegn er solgt til Russland! Det er det russisk forlaget Polyandria No Age, som skal utgi boka. Vi sier hurra!