Kjersti Rorgemoen til Bergen!

Kjersti Rorgemoen skal samtale med Marie Amdam om Eit praktisk menneske. Seansen finner sted onsdag 29. september kl 18 på Noterommet, Hovedbibilioteket, Bergen Offentlige Bibliotek. Gratis adgang. Alle er hjertelig velkommen!