Tone Hødnebø om Anne Carson på God natt, Oslo

Tone Høsnebø skal snakke om Anne Carson under God natt, Oslo, lørdag 14. august kl 16. Vel møtt!