Carmona-Alvarez og Brændjord til København

Pedro Carmona-Alvarez og Karoline Brændjord skal delta på den tverrnordiske poesifestivalen Opbrud på Litteraturhaus i København. Seansene finner sted lørdag 11. september kl 15.30 (Brændjord) og kl 20.00 (Carmona-Alvarez). Vel møtt!