Stein Sørensen på Brønnøya

Stein Sørensen skal delta på Bokaften på Brønnøya hvor han skal snakke om og lese fra sin roman Brønnøya. Seansen finner sted i Grisehuset på Brønnøya, 15. oktober kl 19. Vel møtt!