Gunnhild Øyehaug til Oslo!

Gunnhild Øyehaug skal delta på festivalen Novellember, hvor hun skal samtale med Dorthe Nors og Ida Pallin Bostadløkken. Temaet for samtalen er novellen som sjanger og fuglekikking! Skuespiller Silje Breivik leser opp de aktuelle novellene. Seansen finner sted på Kruttverket torsdag 25. november kl 19.30. For mer informasjon, se her. Vel møtt!