Tone Hødnebø er festivalpoet!

Tone Hødnebø er utnevnt til festivalpoet på Nordisk poesifestival – Rolf Jacobsen-dagene i 2022 (utsatt fra 2021). Festivalen varer fra 10.-13. mars, og er lokalisert på Hamar. Å bli utnevnt til festivalpoet innebærer at den utvalgte lyriker utgjør en sentral del av festivalens program. I tillegg blir festivalpoetens skrifter viet et todagers seminar, som samler ledende nordiske lyrikere, litterater, lyrikkforskere og skribenter. Alle er hjertelig velkommen til å delta på festivalen og på seminaret.