Forfattere på LittfestBergen!

Pedro Carmona-Alvarez og Kaja Schjerven Mollerin skal begge delta på Bergen internasjonale litteraturfestival, som finner sted på Litteraturhuset i Bergen 9.- 13. februar 2022. Vel møtt!