Kjersti Anfinnsen til India

Kjersti Anfinnsens roman Øyeblikk for evigheten er solgt til India, og skal utgis på bengali av forlaget Sampark Publishing House. Boka er også solgt til Polen, Serbia, Danmark, Island og Bulgaria.