Jonny Halberg på Norli Lillehammer

Jonny Halberg deltar på bokkveld hos Norli Lillehammer 26. januar kl. 18.00. Facebookarrangementet finner du her. Vel møtt!