Steinar Opstad til Sverige!

Steinar Opstads diktsamling Å være flere er solgt til Sverige. Boka skal etter planen utkomme i 2023 og vil bli Steinar Opstads femte diktsamling på svensk. Den svenske oversettelsen utkommer på fine forlaget ellerströms og oversettelsen er ved poet og oversetter Marie Lundquist, som tidligere har oversatt tre av Opstads bøker.