Tone Hødnebø til Sverige!

Tone Hødnebøs første diktsamling Larm (1989) er solgt til Sverige. Boka skal etter planen utkomme i 2023 og vil faktisk bli Hødnebøs første hele bok på svensk. Den svenske oversettelsen utkommer på det fine forlaget ellerströms, oversettelsen er ved poeten Kristoffer Appelvik Lax. Hurra!