Symposium viet Nils Christian Moe-Repstad

Nils Christian Moe-Repstad (1972–2022) har satt dype spor etter seg i norsk lyrikk, og 31. august til 1. september arrangeres det et symposium viet poeten. Blant annet skal Steinar Opstad delta med «Noen tanker om Nils Christians Moe-Repstads forfatterskap» og Øyvind Berg skal snakke om «'Folk flest er andre folk'. Om den biografiske stemmen i NCMRs poesi». Det hele finner sted på Kristiansand folkebibliotek og UiA Campus Kristiansand. Vel møtt!