Carmona-Alvarez og Flink til Odda!

Pedro Carmona-Alvarez og Jon Øystein Flink skal begge delta på flere arrangementer under Litteratursymposiet i Odda. Festivalen holder det gående fra 4. til 8. oktober 2023. Vel møtt!