Disputas om Tone Hødnebøs forfatterskap

Tone Hødnebøs poesi blir utforsket i en avhandling skrevet av Benjamin Yazdan.  Avhandlingen tar for seg hele Hødnebøs forfatterskap i en omfattende forfatterskapstudie. Benjamin Yazdan skal forsvare sin avhandling «Naturens sår, diktets sprekker. Naturbeherskelse i Tone Hødnebøs forfatterskap» 16. Februar. Vi gleder oss!