Hødnebø til Serbia

Tone Hødnebø deltar på den internasjonale poesifestivalen Dis' Spring, tilegnet den serbiske poeten Vladislav Petkovic Dis, i Cazak i Serbia i mai. Et utvalg av Hødnebøs dikt blir oversatt til serbokroatisk for anledningen.