Diktartavla til Cecilie Løveid!

Cecilie Løveid er tildelt en ny litterær pris. Denne gang får hun lyrikkprisen Diktartavla 2014 for sitt forfatterskap. Prisen blir delt ut i samarbeid mellom Olav H. Hauge-senteret og Hardanger folkemuseum 24. august. Samtidig får også Diktarstien i tunet til Hardanger folkemuseum på Utne en ny steintavle. Kolon gratulerer!