Innsendelse av manuskript

Ved innsendelse av manuskript ber vi om å få det tilsendt som papirutskrift, A4-ark, tosidig utskrift, uten mapper eller annen innbinding.
Vennligst ikke send oss originaler.
Bruk gjerne halvannen linjeavstand.
NB: Oppgi epostadresse og telefonnummer for videre kontakt.

Vi sender kvittering per epost når vi har mottatt manuskriptet. Endelig svar håper vi å kunne gi deg innen fire uker.

Innsendte manuskripter blir ikke returnert.