Bertolt Brecht

Bertolt Brecht (1898–1956) er kjent som en av vår tids største dramatikere, med kjente stykker som Tolvskillingsoperaen og Mor Courage. I tillegg til sceniske verker har Brecht en stor lyrisk produksjon på over 2000 dikt, mange skrevet under hans mangeårige eksiltilværelse i land som Danmark, Finland, Sverige, USA og Sveits på flukt fra Nazi-Tysklands regime. Han var en tidlig kritiker av regimet i sine stykker og dikt, og ble fratatt sitt tyske medborgerskap i 1935. Sine siste år tilbrakte han i Øst-Tyskland, der han drev Berliner Ensemble.

Bøker