Omslaget til Landskap i eksil

Stort omslag

Heftet

Landskap i eksil

Gjendiktning

Bertolt Brechts lyrikk er preget av en usedvanlig bredde. Han skrev alt fra enkle barnedikt til kinesisk inspirerte kortdikt og modernistiske dikt. Legg så til parodier, elegier, politiske pamfletter, poesi på heksameter og sonetter, så får man en anelse om variasjonsrikdommen. Så vel klassiske myter som politiske hendelser blir underlagt poetens skarpe penn i dikt som fremdeles taler direkte til leseren.

Utvalget inkluderer sonetter om emigrasjon og erotikk, diktsuiter som «Lesebok for byfolk», samt betraktninger fra og om eksil- og flyktningtilværelsen i så vel Hollywood som Øst-Tyskland. Selv uten sin rike dramatikk-produksjon ville Brecht fremstå som en av århundrets største poeter.

Om Landskap i eksil

«Johann Grips gjendiktning til norsk gir umistelig innsikt i Brechts diktning.[...] Poesien hans lever, med velrettede spark – og utstrakt ømhet.
[...]
Gjendiktningene holder gjennomgående høyt nivå, med kreative, gode løsninger på Brechts mange utfordringer, språklig,rytmisk og klanglig.»
Tom Egil Hverven, Klassekampen 

«Johann Grip kan Brecht på rams, og leser ham annerledes. Det kronologiske utvalget inviterer til spreke, nye tanker rundt forholdet mellom liv og dikt. Helt essensiell i enhver bokhylle.»
Knut Hoem, NRK - Bøker fra 2017 du ikke bør gå glipp av 

«Eminent gjendiktning. Brechts dikt går rett inn i samtida vår. Les den og bli klok.»
Endre Ruset, Dagbladet - Årets beste bøker

«Beste bok?
Landskap i Eksil – Dikt av Bertolt Brecht, gjendiktet av Johan Grip. En deilig, liten pocket med hundrevis av Brecht dikt på norsk.»Jonas Hansen Meyer, Bokvennen Litterær Avis

«Denne  gjendiktningen får meg til å lese Brecht igjen. Den er ledig og mindre militant enn andre norske utgivelser. Et par forskyvinger i linjedelingene og ikke minst utvalget gir en mye mildere Brecht enn en er vant til. Tema som klassekampen, er nedtont. Mildheten som dominerer utvalget og gjendiktningene, gir tekstene et mindre dogmatisk preg.»
Tone Avenstroup, Norsk Shakespearetidsskift, nr. 1, 2018

Nyheter om Landskap i eksil