Johann Grip om Brecht

Johann Grip skal snakke om Bertolt Brecht som lyriker, og flere andre glimrende folk kommer for å tale om Brecht, blant andre Tora Augestad, Vigdis Hjorth og Tore Vagn Lid. Seansen arrangeres av Morgenbladet og finner sted på Kunnstnernes Hus, tirsdag 3. oktober kl 18. Alle er velkommen!