Runa Borch Skolseg

Runa Borch Skolseg, født 1988 og bosatt i Oslo. Hun er utdannet ved KHIO og har en master i teater. Bois er hennes første bok.

Bøker