Nedtegnelser

Dikt

Det er en begivenhet når Tone Hødnebø gir ut en diktsamling etter seks år.

Det som først og fremst karakteriserer Tone Hødnebøs dikt er en sivilisasjonskritikk. Og diktene hennes er utprøvinger av såvel personlig erkjennelse som av filosofiske og politiske spørsmål. En poetisk utprøving hvor hun ofte griper til ting og begreper som vanligvis ligger utenfor det vi forbinder med poesi.

Om Nedtegnelser

«Endelig ny bok fra Tone Hødnebø!
Det er alltid en begivenhet når det kommer en ny diktsamling fra Tone Hødnebø; ikke bare på grunn av den betydning hun har innen norsk poesi, men også fordi det gjerne går noen år mellom hver gang.»
Mariann Enge, Aftenposten

[score] «Viktige nedtegnelser»
Arne Hugo Stølan, VG

«Hødnebø har en helt enestående poetisk karriere. Hun er den eneste i Norge som kan tillate seg å publisere med mange års mellomrom og likevel klare å innfri forventningen som bygger seg opp i leserne mellom hver gang. Dette fordi hun skriver uhyre raffinerte og finslepne dikt.»
Janike Kampevold Larsen, Morgenbladet

«Språkkritisk og vakkert fra kresen poet.»
Sindre Ekrheim, Bergens Tidende

«Etter seks år er Tone Hødnebø ute med ny diktsamling. Den var verdt å vente på.»
Anne Cathrine Straume, NRK P2

«Hødnebø har utvikla ein særeigen tone i sin korthogde, men kraftfulle forfattarskap. Ho gir både motstand og ankerfeste i refleksjonane rundt kva det er å skrive, å elske, å leve.»
Alf Kjetil Walgermo, Vårt Land