Tone Hødnebø på spansk!

Tone Hødnebøs diktsamling Nedtegnelser er oversatt til spansk og utgis i Guatemala av forlaget Encuentros imaginarios. Boka er oversatt av Roberto Mascaró og har fått tittelen Anotaciones. Vi sier hurra!