Glass, ironi og Gud

Gjendiktning

Med Tone Hødnebøs gjendiktning av Anne Carsons diktsamling Glass, Irony and God fra 1995, introduseres en av samtidens mest spennende engelskspråklige forfattere for norske lesere. Boken inneholder blant annet «Glass-essayet», kanskje forfatterskapets betydeligste dikt, hvor en meditasjon over et avsluttet kjærlighetsforhold veves sammen med en skarp analyse av Emily Brontës forfatterskap og biografi. Carsons diktning framstår som både lærd og tilgjengelig med sine ualminnelige kombinasjoner av intime bekjennelser og kjølig analyse ispedd vidd, ironi og humor.

Om Glass, ironi og Gud

«[D]et [er] typisk nok hennes mest umiddelbare tekster jeg verdsetter. I denne boken gjelder det særlig det såkalte 'Glass-essayet', som er en tekst i grenseland mellom poesi og prosa. Den er nydelig gjendiktet av Hødnebø, og har partier som går rett til kjernen av en håpløs kjærlighetssorg.»
Ingunn Økland, Aftenposten

«Helt på tampen av fjoråret ble den norske bokheimen et stort diktverk rikere. Da kom Anne Carsons Glass, Irony and God», ikledd blått omslag og Tone Hødnebøs norske språkdrakt. Uten tvil en begivenhet.

[...]

Dette er en diktsamling som i tillegg til enkelhet og klarhet, har mange innslag av drømmelogikk og særegent bildespråk. Gjendikteren turnerer de ulike stilleiene godt, og hun har en forestillingsevne og et poetisk blikk som gjør at også bildene i den norske utgaven er klare og koherente.
            Hødnebø har skapt et diktverk som rommer det gåtefulle, personlig nære og litterært risikable også på norsk. Tankene og bildene er sett og tenkt på nytt.»
Cathrine Strøm, Klassekampen