Tone Hødnebø om Anne Carson

Tone Hødnebø skal holde foredrag om Anne Carsons diktning. Seansen finner sted på festivalen Versus, på flerbrukssalen i Rådhuset i Gjøvik, lørdag 1. februar kl 16. Vel møtt!