Rød selvbiografi

Gjendiktning

Rød selvbiografi er en fortelling om det røde monsteret Geryon, skrevet i lyrisk prosa. Geryon begynner tidlig å arbeide med sin egen selvbiografi. Han vokser opp sammen med moren og broren; faren er mer eller mindre fraværende. Som tenåring møter han den litt eldre Herakles, og de innleder et kjærlighetsforhold. Flere år senere møtes de igjen i Argentina.

Rød selvbiografi handler om å føle seg annerledes, om kampen mellom en indre og ytre virkelighet, og om å være et øyenvitne. Boka ble første gang utgitt i 1998, og tar utgangspunkt i den antikke greske poeten Stesikhoros’ dikt Geryoneis.

Om Rød selvbiografi

«Carson skaper et helt særegent univers som rører meg dypt. Det skaper en helt spesiell effekt å lese noe som på en og samme tid er metaforisk og ikke. Geryon er et rødt monster med vinger samtidig som han er en gutt som føler seg monstrøs i sin annerledeshet. Resultatet er psykologisk dyptloddende og mytisk på en og samme tid. Slik oppstår et helt eget litterært rom som er grensesprengende, vakkert, gåtefullt og bevissthetsutvidende. 

Det er ikke mulig å komme inn på alle de forskjellige dybdene i denne versromanen. Boka er sprenglærd, dirrende varm, kjølig filosofisk, humoristisk, utforskende og utfordrende. Ikke minst er den svært vakker. Tone Hødnebøs bunnsolide oversettelse er en nytelse å lese, og hennes fragmentariske etterord er svært opplysende, men gir samtidig et stort rom for leseren. Det er det faktisk ikke mange etterord som etterstreber. Anne Carson har skrevet en lyrisk dannelsesroman, kunstnerroman og en allmenn fortelling om kjærlighet og begjær. Og om hvor tilintetgjørende en kjærlighetssorg kan være for et ungt sårbart menneske – på en måte som sprenger både romanformatet og poesiformatet, det er fullstendig uten sidestykke i litteraturhistorien.»
Hilde Slåtto, Vårt Land

«Mye kan leses ut av fortellingen der så mange grunnleggende eksistensielle spørsmål adresseres. For meg er allikevel det mest storslåtte med Carson, hvilken effekt språket hennes har på sinn og minne. Rød selvbiografi setter et klart avtrykk i leseren, et avtrykk som ikke slutter å virke.»
Live Lundh, Morgenbladet

«Hødnebø […] klarer å bære med seg tempoet og snerten fra originalen, og skrive dialoger som beholder Carsons mystiske evne til alltid å la oss vite hvem som snakker, også uten at det markeres med anførselstegn eller linjeskift, bare med stemme.»
Ida Lødemel Tvedt, Klassekampen

«En rød og sterk fortelling er dette, i Tone Hødnebøs fine gjendiktning.»
Henning Howlid Wærp, Aftenposten

«Ubegripelig god. Anne Carson beskriver kjærlighet og lengsel slik ingen andre gjør det. Rød selvbiografi er noe av det mest sanselige jeg har lest på lenge.»
Anne Cathrine Straume, NRK

«Særlig i bokas dialoger syder og flyter det av innfall, utsagn og stemmer som ikke kan sies å herme noen form for ildfasthet. Ofte sløyfes kommaene i dialogene, og det som blir sagt av én person, følges umiddelbart av den neste personens utsagn, slik at de blir del av den samme bevegelsen. Teksten mimer hvordan utvungne samtaler får sin egen rytme og blir nærmest selvgående. Det er blant annet i disse partiene at jeg legger merke til hvor god Hødnebøs oversettelse er, fordi de renner som livlige elver nedover sidene. […] Glimt av innsikt lyser opp på så å si hver eneste side i Rød selvbiografi. Samtidig vokser eksistensielle og filosofiske spørsmål opp fra dens konglomerat av innfallsvinkler.»
Katrine Heiberg, Krabben poesitidsskrift

«Den kanadiske poeten og professoren i klassiske studium Anne Carsons Rød selvbiografi frå 1998 er i høgste grad eit variert, samansett og rikt litterært verk. Teksten opnar seg på nye måtar heile tida. Særleg i brotkantane mellom dei ulike teksttypane har lesaren høve til å gjere bråe, uvande koplingar. Samstundes må det seiast at dette ikkje er tekstar det er vanskeleg å trengje inn i.»
Sindre Ekrheim, Dag og Tid

❤❤❤❤❤❤ «Et stykke verdenslitteratur finnes endelig på norsk.»
Johannes Grytnes, Bergens Tidende

«Boka er en opplevelse, mye foregår på det sanselige og sjelelige plan, og det er vanskelig å beskrive. Carson gjør det, på en måte slik at det går rett inn hos meg, det er vel det beste jeg kan si om dette. Og så liker jeg den måten hun sildrer mellom drøm og virkelighet, skildringer der Geryon er i en tilstand mellom drøm, søvn og våkenhet, hypnagoge drømmer, lucid dreams, o.l., noe som har interessert meg så lenge jeg kan huske. Mye kunne jeg ha skrevet om dette, men lar det bli med det.

Dette er ikke en roman man bare rusher gjennom i full fart, til det er den for poetisk, fortettet av mening, referanser, vakkert språk, og skrevet på en måte som gjør at man må stoppe opp og gjerne lese setninger og vers om igjen. Likevel er det en bok jeg hadde litt vanskelig for å legge fra meg [...].»
Anita Ness, Artemisias verden

«Anne Carsons sanselige, bevegende og tidvis ganske vittige verseroman tok – også meg – med storm. På ytterst lærd, men også oppfinnsomt og uærbødig vis dikter hun den antikke myten om monsteret Geryon inn i nåtiden. Den svært språksikre norske oversettelsen en begivenhet i seg selv og vel verdt å vente på.»
Sara J. Høgestøl, Vårt Land – Årets beste bøker

«Verseromanen om det røde monsteret Geryon, som spiller på et dikt av antikke Stesikhoros, viser tydelig Carsons kvaliteter: Boka er lærd og leiken, sanselig og språklig orientert, stappfull av refleksjoner uten å bli tung på labben. En oppdagelsesferd av en leseropplevelse.»
Ulla Svaheim, Vårt Land – Årets beste bøker

«Dette er samtidslitteratur som mangler sidestykke i litteraturhistorien. Boka er sprenglærd, dirrende varm, kjølig filosofisk, humoristisk, utforskende og utfordrende. Ikke minst er den svært vakker. Rød selvbiografi ble den kanadiske poeten Anne Carsons internasjonale gjennombrudd da den kom ut i 1998 og regnes som en moderne klassiker. Boka er fantastisk oversatt av poet og oversetter Tone Hødnebø.»
Hilde Slåtto, Vårt Land – Årets beste bøker

«Raudt monster frå antikken i sær(eigen), moderne versjon. Kan det bli bedre? Dessutan strålande gjendikta av Tone Hødnebø.»
Helene Hovden Hareide, Klassekampen – Årets beste bøker

«I eit glasklårt språk, og med ein rytme som gjer at du får lyst til å lese kvar setning høgt, utforskar ho omgrep som tid, kjærleik og minne. Dette er ei bok som kan lesast igjen og igjen, og kvar gong vil ein få nye bilete i hovudet og fruktbar uro i sitt indre.»
Anne Cathrine Straume, NRK – Årets beste bøker