Skuespill 2

Visning, Østerrike og Balansedame

Skuespill 2 inneholder de tre skuespillene Visning (2005), Østerrike (1998) og Balansedame (1985).

Om Skuespill 2

Om Visning:

«Det er lenge siden jeg har hatt en like rystende leseopplevelse. [.] Stor litteratur.»
Stefan A. Sture, SarpsborgAvisa

«Visning er et vakkert og dypt foruroligende skuespill.»
Audiatur bokhandel

Om Østerrike:

«Cecilie Løveid er gjennom sin poetiske, billedskapende dramatikk i ferd med å skape en egen nyekspresjonistisk form, der kroppen står sentralt i betydningsdannelsen. De iscenesatte 'livsritualene' som hun selv kaller det, beveger seg dristig mellom indre og ytre rom og mange tids- og tekstplan, og gestalter derved en virkelighet som er større en realismen, men mer realistisk enn tradisjonell symbolisme og ekspresjonisme.»
Wenche Larsen, Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift

Om Balansedame:

«Cecilie Løveid skriver erotisk, suggestivt og humoristisk. Tonen hun slår an i stykket er drømmende, vag og vakker.»
Pål Gerhard Olsen, Bergens Tidende

«[Balansedame] inneholder så mye stoff til ettertanke, reiser så mange spørsmål. Men svarene, de er det opp til den enkelte å lete fram, enten i seg selv eller i teksten, som forener rokokkoens ynde med barokkens overflødighetshorn av frodig skaperglede.»
Anne-Lise Langfeldt, Fædrelandsvennen