Cecilie Løveid til Kina

Cecilie Løveids skuespill Visning og Østerrike presenteres under en konferanse om skandinavisk dramatikk og teater ved Universitetet i Tianjin i Folkerepublikken Kina den 26.-27. oktober. Løveid blir den første kvinnelige dramatikeren fra Norden som introduseres i Kina. Professor Jialing Qiu ved Tianjin Normal University har stått for oversettelsene, som blir lansert under konferansen, der Østerrike også vil bli framført. En rekke prominente kinesiske drama- og teaterforskere, redaktører, dramatikere og teatersjefer vil delta på konferansen. Det samme vil Cecilie Løveid selv, i tillegg til professor i teatervitenskap Knut Ove Arntzen fra Universitetet i Bergen og Wenche Larsen fra Universitetet i Oslo.