Kolon-dominans på Nordisk samtidspoesifestival

Kolons forfattere er tungt tilstede under Nordisk samtidspoesifestival/Rolf Jacobsen-dagene på Hamar 5.- 8. mars 2015. Cecilie Løveid er festivalpoet og hovedgjest, mens Anne Helene Guddal, Tone Hødnebø, Steinar Opstad, Yngve Pedersen og Tina Åmodt skal opptre.