Tone Hødnebø til København

Tone Hødnebø møter Olga Ravn og Lesley-Ann Brown for opplesning, søndag 23. april kl 17 på Teatret ved Sorte Hest i København. Alle er hjertelig velkommen!