Jørn H. Sværen i dansk oversettelse

Jørn H. Sværens Dronning av England (2011) er under oversettelse til dansk og kommer ut på Forlaget Virkelig i desember. Oversettelsen er ved Andreas Vermehren Holm.