Pedro Carmona-Alvarez til Trondheim!

Pedro Carmona-Alvarez deltar i paneldebatt om tekstas plass i musikken. Debatten finner sted torsdag 12. september kl. 19, på Lokal scene i Trondheim. Debatten arrangeres av Litterært kollektiv. Vel møtt!