Hødnebø og Sværen til Nordisk poesifestival

To av Kolons flotte poeter, Tone Hødnebø og Jørn H. Sværen skal delta på arrangementer under Rolf Jacobsen-dagene, Nordisk Poesifestival på Hamar 29. februar – 3. mars!
Tone Hødnebø, som var festivalpoet i 2022, skal lese under poesigudstjenesten i Hamar domkirke festivalsøndagen.
Jørn H. Sværen skal prøve å finne svaret på et lite spørsmål, Hva er poesi? Før det blir musikk og høytlesning på platesjappa Vinyl & Kaffe.