Norsk Litteraturfestival 20.-25. mai 2014

Fra Kolon forlag opptrer Cecilie Løveid, Pedro Carmona-Alvarez og Steinar Opstad. For nærmere program se: http://www.litteraturfestival.no/