Brecht, Bertolt / Berg, Øyvind (overs.)

Halberg, Jonny / Sletaune, Pål

Holtan, Wetle

Iunker, Finn

Løveid, Cecilie

  • Omslaget til Visning Visning Skuespill 2005
  • Omslaget til Skuespill 1 Skuespill 1 Barock Friise, Maria Q og Rhindøtrene 2007
  • Omslaget til Skuespill 2 Skuespill 2 Visning, Østerrike og Balansedame 2011
  • Omslaget til Skuespill 3 Skuespill 3 Vinteren revner, Fornuftige dyr, Dobbel nytelse, Tiden mellom tidene eller Paradisprosjektet 2014

Müller, Heiner / Berg, Øyvind (gj.dikt.)

Shakespeare, William / Berg, Øyvind (gj.dikt.)

Sletaune, Pål