Brautigan, Richard

Celan, Paul / Berg, Øyvind (gj.dikt.)

  • Omslaget til Etterlatt Etterlatt Dikt og prosa i gjendiktning ved Øyvind Berg 1996

Dickinson, Emily / Hødnebø, Tone (gj.dikt.)

Latzina, Anemone

  • Dagboksdagar Dikt i utval, gjendikta av Knut Ljosland 1995

Waldrop, Rosmarie