Bjørn Bottolvs

Bjørn Bottolvs, født 1946, bosatt i Bærum og forhenværende førstebetjent ved Oslo politikammer. Han har tidligere skrevet to bøker for barn og unge.

Bøker

Oversettelser

  • Tote Zeugen lügen nicht. Oversatt til tysk ved Andreas Brunstermann. Knaur Taschenbuch Verlag 2009
  • Wo die Nacht am schwärzesten ist. Oversatt til tysk ved Andreas Brunstermann. Knaur Taschenbuch Verlag 2012